Google+

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne
1.   Sklep internetowy ultimar.pl o adresie elektronicznym www.ultimar.pl prowadzony jest przez ULTIMAR – Przemysław Bocheńczak  z siedzibą w Krakowie ,ul. Bursztynowa 2 , kod poczt. 31-3213 KRAKÓW, wpisaną przez Urząd Miasta Krakowa , NIP: 677-228-86-07 nr GIOŚ E0019801WZBW
2.   Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email: biuro@ultimar.pl, telefonicznie poprzez numer telefonu: 504-091-491 lub 530-870-000 lub formularz kontaktowy na stronie.
3.   Stronami umowy sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Internetu są: składający zamówienie ,nazwany dalej Klientem oraz sklep internetowy ultimar.pl nazwany dalej Sprzedającym.
4.   Przez Klienta należy rozumieć zarówno osobę fizyczną ,prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej.
5.   Każdy Klient dokonujący zakupów sklepie internetowym ultimar.pl jest obowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
6.   Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
7.   Klienci sklepu internetowego ultimar.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, modyfikacji ich oraz usuniecia ich.
 

§2

Przedmiot sprzedaży
1.   Przedmiot sprzedaży stanowią produkty :
a.  znajdujące się na stronie internetowej sklepu ultimar.pl
b.  oferowane w ramach działalności sprzedającego na stronach portalu internetowego Allegro.pl
2.  Ceny wszystkich  towarów oferowanych przez Sprzedawcę  są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT . Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych przez siebie produktów oraz wprowadzenia nowych produktów do swojej oferty.
4.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5.  Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
•    przelew, przed dostawą towaru na rachunek bankowy: 38 2490 0005 0000 4500 8295 1960
•    różne formy płatności oferowane w przelewy24 (jak.np. PayPal lub Skrill), MasterCard, Visa, Diners Club, American Express 
•    ban towarowy
•    gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu
ULTIMAR
ul. Bursztynowa 2
31-213 Kraków 
7.  W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon lub na życzenie klienta faktura).

 

§ 3

Realizacja zamówienia
1.    Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową ultimar.pl  lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu: 9.00 – 19.00 (od poniedziałku do piątku ) oraz 10.00 – 15.00 (soboty)
2.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
3.    Klient ,który dokonał rejestracji na stronie sklepu (posiadający konto) ma prawo do dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, oraz zmiany adresu wysyłki.
4.    Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.
5.    Klient może zmieniać treść zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane , poprzez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu internetowego ultimar.pl lub drogą mailową.

 

§4

Sposób i koszt dostawy
1.   Przesyłki będą reazlizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej SIÓDEMKA. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w Krakowie, ul.Pasternik 39.
2.   Czas obsługi zamówienia do momentu gotowości do wysyłki: od 1 do 2 dni roboczych.
3.   Czas dostawy zamówienia od momentu wysyłki: od 1 do 2 dni roboczych.
W przypadku przedpłaty na konto, czas realizacji bedzie liczony od momentu wpłynięcia należności na konto firmy Ultimar.
4.   Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.
5.   Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
6.   Koszt dostawy zalezy od formy płatności oraz wagi produktów: 
7.   Przy dokonaniu płatności przelewem bankowym koszt dostawy wynosi:
List polecony priorytetowy: 8 zł
Przesyłka kurierska:
zabawki: 14 zł


Pojazdy elektryczne:
motorek: 20 zł
pojazd jednoosobowy: 30 zł
pojazd dwuosobowy: 70 zł

Rower 16'': 20 zł

Trampoliny:
10 ft, 12 ft- 70 zł
14 ft- 100 zł

8.   Przy płatności podczas odbioru przesyłki koszt dostawy wynosi:
Przesyłka kurierska:
zabawki: 18 zł

Pojazdy elektryczne:
motorek: 25 zł
pojazd jednoosobowy: 35 zł
pojazd dwuosobowy: 90 zł

Rower 16'': 30 zł

Trampoliny:
10 ft, 12 ft- 90 zł
14 ft- 130 zł

§5

Warunki reklamacji
1.    Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od odebrania  przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność otrzymanego towaru z umową, zawiadomi ultimar.pl o stwierdzonej niezgodności.

2.    Ultimar.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
3.    Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru przez Klienta wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
4.    Reklamację  należy dostarczyć na adres naszego sklepu:
ULTIMAR
ul. Bursztynowa 2
31-213 KRAKÓW,
za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna) lub osobiście.
5.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep internetowy ultimar.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6
Warunki odstąpienia od umowy zawartej na odległość
1.   Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego ULTIMAR przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
ULTIMAR
ul. Bursztynowa 2
31-213 KRAKÓW.
2.   Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
3.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
ULTIMAR
ul. Pasternik 39
31-354 KRAKÓW.
4.   Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez ULTIMAR świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
5.    Sklep internetowy ultimar.pl nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty ponoszone przez klientów związane z takimi przesyłkami.

 

§7
Postanowienia końcowe

1.    Informacje o produktach zamieszczonych na stronach sklepu internetowego ultimar.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2013 roku.
4.    Sklep internetowy ultimar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ultimar.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego ultimar.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
5.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ULTIMAR a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ULTIMAR a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu.
7.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) . Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel